Estudis històrics i assessorament en restauració

Realitzem estudis històric-artístics de qualsevol tipus de casa, mas, edifici o construcció. Datem les èpoques de construcció i successives reformes, i valorem el seu estat de conservació i la seua importància.
Estos estudis són importantíssims abans de realitzar qualsevol obra de reforma o restauració en edificis anteriors a 1950, per tal de no desvirtuar el seu esperit i mantindre, en la mesura del possible, els seus elements, contribuint així a recuperar la línia constructiva típica del lloc en què s’enclava la construcció.
Des de Gegantur apostem per la restauració i la conservació. Deixa’t assessorar per nosaltres!